Načrtovanje in izvedba

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
https://www.zvezarfr.si/

Skupina stroka.si, Stroka produkt d.o.o.
https://www.stroka.si/